TÜRKİYE'DE MERKEZ SAĞ VE MERKEZ SOL !

2013-02-28 01:38:00
TÜRKİYEDE MERKEZ SAĞ VE MERKEZ SOL ! |  görsel 1

  TÜRKİYE'DE MERKEZ SAĞ VE MERKEZ SOL ! Önce sağ ve sol kavramları nereden gelmiştir bir hatırlayalım isterseniz. SAĞCILIK VE SOLCULUK NASIL TÜREMİŞTİR ?    1789 Fransız Devrimi günlerinden kalma iki deyimdir. Devrimden hemen önce Fransız Devletinin Ulusal Meclisinde, Soyluların (Kral Hanedanlarının), Kilise, büyük çiftçi, sanayicilerinin temsilcileri başkanlık kürsüsünün sağ yanında ve halkın yani çiftçi, işçi, esnaf, aydınların temsilcileri de sol yanında yer almaktaydılar. İki taraf arasında çıkar çatışmasını gerektiren durumlarda yapılan tartışmalar üzerine, Meclis başkanının sükunete davet niteliğinde sağdakiler anlamında sağcılar, soldakiler anlamında solcular diyerek taraflara hitap etmesinden sonra o günden itibaren tutucu, varlıklı, sosyal ve ekonomik düzeni aynen kalmasını isteyen ve savunanlara sağcılar ve emeğiyle geçinen adına halk denilen sosyal tabakalar yararına düzenin değiştirilmesini isteyen ve savunanlara da solcu denilmektedir.    Gerçekte ise her iki kavramın din, ahlak, namus gibi kavramlarla ilişkisinin bulunmadığını, sadece ekonomik, siyasal, mülkiyetlerle ilgili birer dünya görüş ve sistemi olduğudur.   Dışarıdan ithal bu içi boşalmış kavramlar yüzünden yıllar yılı bu ülkede onlarca cana ve onlarca maddi kayba neden olmamış'mıdır? Bu iki kavramın baş aktörleri,dublörleri,piyonları ve kullandıkları maşalar ile batının ekmeğine yağ sürmekten, bu ülkeyi maddi ve manevi olarak geride bırakmaktan başka ne yapmışlardır ki bugün hala bu içi boşalmış kavramların içinde debelenip dururlar? Sağcılık ve solculuğun ne anlam ifade ettiğini dahi bilmeyenler toplumu birbirinden ayırmaya,hizip ve fitne sokmaya devam ettiler ve de hala devam etmekteler. ... Devamı

Madalya   Buton Rozet   Madalya imalatı  Parti Malzemeleri